banner image

วิดีโอ

20204-2007 วิชาโปรแกรมกราฟิก


หมวดหมู่

แผรกวิชาคอมพิวเตอร์ฟิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียด

เรื่องการทำน้ำกระจาย

จำนวนเข้าชม : 178 | แชร์ :
รายการบทเรียน

ทดสอบระบบ 3 Ch.

ทดสอบการทำงานระบบ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

ตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

การสร้างตารางและการใช้งานโปรแกรม

การสร้างรายงาน

การสร้างแบบสอบถามข้อมูล

การพัฒนาเว็บไซต์ - การทำ SEO

20204-2004 หลักการเขียนโปรแกรม

เรื่อง การทำงานแบบวนรอบ For Loop

20204-2004 หลักการเขียนโปรแกรม

 เรื่อง การทำงานแบบวนรอบ  While Loop

20204-2007 วิชาโปรแกรมกราฟิก

เรื่องการตัดต่อภาพ

20204-2007 วิชาโปรแกรมกราฟิก

เรื่องการทำน้ำกระจาย

20204-2007 วิชาโปรแกรมกราฟิก

เรื่องการทำภาพDripping Effect

20204-2007 วิชาโปรแกรมกราฟิก

เรื่องการทำแก้วชามะนาว 

204-2007 วิชาโปรแกรมกราฟิก

20เรื่องการทำภาพ Floral Typography