banner image

บทความ

การสูบบุหรี่ของผู้ปกครอง เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในวัยเด็ก


วันที่ : 19-06-62

หมวดหมู่

สาระน่ารู้

การศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงพฤติกรรมสูบบุหรี่ของผู้ปกครอง ที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในวัยเด็ก
อันตรายจากการสูบบุหรี่ที่สามารถก่อให้เกิดกับเด็กโตและทารกในครรภ์นั้นเป็นการศึกษาที่เยี่ยมยอด ตอนนี้นักวิจัยได้เพิ่มความความเสี่ยงด้านสุขภาพที่น่ากลัวอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่พบได้มากในวัยเด็กเเล้ว นั่นก็คือการสูบบุหรี่นั่นเอง ซึ่งนอกจากจะทำให้ตัวผู้สูบและคนที่อยู่รอบข้างนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งได้แล้ว ก็อาจทำให้เด็กในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งผ่านดีเอ็นเอ (DNA) มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ การเสียชีวิตของทารกในช่วงใกล้คลอด ระบบการหายใจไม่ดี พัฒนาการทางสติปัญญาจะช้า และอาจจะเป็นภูมิแพ้ได้อีกด้วย

การศึกษาฉบับตีพิมพ์ในรายงานการวิจัยโรคมะเร็ง ที่เชื่อมโยงการสูบบุหรี่โดยผู้ปกครอง จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเฉพาะในเซลล์มะเร็งของเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (ALL)

“เรากำลังมองเห็นหลักฐานของผลกระทบที่เกิดจากพิษของควันบุหรี่ในยีนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นพยาธิวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์ในระดับโมเลกุล” Adam de Smith นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้เปิดเผยกับรอยเตอร์

แชร์ :

บทความที่เกี่ยวข้อง