banner image

บทความ

การเป็นคนใจกว้าง ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น


วันที่ : 19-06-62

หมวดหมู่

สาระน่ารู้

ไม่ต้องให้นักประสาทวิทยามาบอก เราก็รู้อยู่แล้วว่าการทำสิ่งดีๆ ทำให้คนรู้สึกดี แต่ตอนนี้ นักวิจัยได้ค้นพบว่าแค่การคิดที่จะทำในสิ่งที่เอื้ออารี ก็ช่วยกระตุ้นอารมณ์ที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสมองได้แล้ว

ในการศึกษาใหม่ๆ ที่ถูกตีพิมพ์ใน Nature Communications นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้บอกว่า คน 50 คนที่ได้รับเงินราว 100 เหรียญใน 2-3 สัปดาห์ กว่าครึ่งของคนเหล่านี้จะใช้จ่ายเงินเพื่อตัวเอง แต่อีกครึ่งบอกว่าจะใช้เงินไปเพื่อคนอื่นที่เขารู้จัก

นักวิจัยเหล่านี้ต้องการจะเห็นว่า พวกเขาเหล่านี้จะให้คำมั่นได้มากแค่ไหนในการเป็นคนเอื้ออารีมากพอที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะจ่ายเงินออกไป พวกเขาจึงนำทุกคนเข้าไปในห้องทดลองแล้วถามพวกเขาเกี่ยวกับเพื่อนที่พวกเขาอยากจะให้ของขวัญและให้เงิน แล้วจึงทำการสแกนด้วยเครื่อง MRI เพื่อวัดปฏิกิริยาจากสมองทั้งสามส่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความสุข และการตัดสินใจ

แชร์ :

บทความที่เกี่ยวข้อง