banner image

บทความ

ภาวะโยโย่จากการอดอาหาร เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ


วันที่ : 06-05-62

หมวดหมู่

บทความทั่วไป

เมื่อคุณต้องการลดน้ำหนักให้รูปร่างดูดี การอดอาหารมักจะเป็นเรื่องที่ดึงดูดใจของใครหลายๆคน ซึ่งเป็นการลดน้ำหนักที่ง่ายและรวดเร็ว (ในระยะเวลาสั้นๆ) ซึ่งในการทดลองพบว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก วิธีการลดน้ำหนักที่ช้าและคงที่ ยังคงเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพในการจัดการกับน้ำหนัก การศึกษาล่าสุดพบว่าการอดอาหารจะทำให้เกิดภาวะโยโย่ที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นๆลงๆ และยังมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ

แชร์ :

บทความที่เกี่ยวข้อง